Zapisy do przedszkola

 

 Zapisy dzieci do przedszkola na rok bieżacy,
oraz na następne lata przyjmowane są osobiście w kancelari Dyrektora,
 lub telefonicznie - od poniedziałku do piatku: 
tel. (18) 44-71-611
 kom: 
507 956 541

Dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc oraz według kolejności zapisów.
Dane potrzebne do zapisu dziecka:
- imię i nazwisko dziecka,

- data urodzenia,
- adres zamieszkania,
- nr. tel. kontaktowego.