Przedszkole Niepubliczne Sióstr Św. Józefa

Florynka 70
33-332 Florynka
NIP: 734-266-47-64
tel. (18) 44-71-611
 kom: 
507 956 541

                        e-mail: przedszkoleflorynka@op.pl                   

http://www.przedszkole-florynka.jozefitki.pl

Inspektor Ochrony Danych: s.M.Bogusława Katarzyna Podraza  -  iod-pt@jozefitki.pl